ІНДУСТРІЯ 1-2-3-4-5.0

От раздел
223
ІНДУСТРІЯ 1-2-3-4-5.0

Де ми знаходимось в координатах «стандартів Індустрії» та здобутків промислових революцій? Весь світ обговорює Індустрію 5.0. Що відбувається? Більшість світових експертів прогнозують перехід промисловості на технології 4.0 в найближче десятиліття, маючи на увазі явний перехід. Для початку наведемо основні відмінності та маркери.

 1. Індустрія 2.0 (Рання промисловість):
 • Період: Приблизно середина 18 – початок 19 століття.
 • Основні характеристики: Введення механізації, парових машин, ткацьких верстатів.
 • Вплив: Значне збільшення виробництва завдяки використанню парової енергії, зростання масштабів підприємств, розвиток транспортної інфраструктури.
 1. Індустрія 3.0 (Початкова автоматизація та електроніка):
 • Період: Початок 20 століття.
 • Основні характеристики: Використання електрики виробництвом, винайдення конвеєрів, масове виробництво.
 • Вплив: Подальше зростання виробництва завдяки автоматизації, покращення умов праці, розвиток масового виробництва.
 1. Індустрія 4.0 (Цифрова революція):
 • Період: З другої половини 20 століття до сучасності.
 • Основні характеристики: Використання Інтернету речей (IoT), штучного інтелекту, аналізу даних, автоматизовані системи виробництва.
 • Вплив: Інтеграція цифрових технологій у виробництво, покращення ефективності, індивідуалізація продукції, з’єднані фабрики.
 1. Індустрія 5.0 (Людський фактор у виробництві):
 • Цей термін використовується менше і він вже менш стандартизований, ніж попередні. Проте, ідея полягає в тому, щоб злагодити виробництво з людським фактором і використовувати технології, щоб покращити якість роботи та забезпечити більшу участь людей у процесі виробництва.
 1. Індустрія 5.0 (Синбіотична індустрія):
 • Це можливий наступний етап розвитку, де взаємодія між людьми та технологіями ще більше зближується, можливо, за допомогою біологічних інтерфейсів. Це покликано підвищити якість виробництва та сприяти екологічній сталості.

Варто зазначити, що терміни “Індустрія 5.0” використовуються рідше, і їхнє конкретне тлумачення може різнитися. Кожен з цих етапів відображає еволюцію виробництва та використання технологій, вплив на суспільство і економіку, а також роль людей у виробничих процесах.

Параметр Індустрія 2.0 Індустрія 3.0 Індустрія 4.0 Індустрія 5.0
Енергетика Парова енергія Електрична
енергія
Цифрові технології,
Інтернет речей
Інтеграція з
біологією, AI
Технології Механізація, верстати Конвеєри,
перші автомати
AI, аналіз даних,
автоматизація
Біологічні
інтерфейси, співробітництво з технологіями
Виробництво Масове виробництво Серійне
виробництво
Спеціалізоване,
індивідуалізоване виробництво,
гнучкі ланцюги
постачання
Персональна
виробнича продукція,
масштабованість
Людський фактор Ручна праця, низька автоматизація Зростання автоматизації, умови праці
покращуються
Взаємодія між
людьми і
технологіями в реальному часі,
розумні системи
Людина і
технологія в симбіозі
Вплив на
суспільство
Зміна ролі
сільськогосподарського суспільства на
промислове
Зростання
зайнятості, поліпшення
життя
робітників
Швидка
інноваційність, зміна бізнес
моделей, економічний зріст
Етичні питання
щодо взаємодії людей
та технологій
Екологічна сталість Обмежений вплив на
довкілля, виходячи з обмеженого
обсягу виробництва
Збільшення
виробництва, обмежена
увага до
екології
Споживання
енергії та
ресурсів покращується за
допомогою технологій
Стрімкий
розвиток
біологічних інтерфейсів для
сталості

Зверніть увагу, що це загальні характеристики та порівняння, а реальний вплив та характеристики кожного етапу можуть варіюватися в залежності від конкретних умов і контексту.

Деякі маркери та елементи ми бачимо навколо вже зараз. По-перше українські ІТ-компанії вже включені в перегони по втіленню цих технологій, також маємо приклади серед технологічних компаній, але всі вони виконують замовлення закордонних підрядників. Світові інвестиції в цей сектор можуть сягати до 500 млрд
доларів!

Вітчизняний промисловий сектор, на жаль, має суттєве відставання та нерівномірність використання сучасних технологій ще на рівні технологій 3.0, але невпинно йде до еволюціонування. Перехід на стандарти 4.0 буде дещо складнішим, адже в технологіях 4.0 застосовується інша бізнес-модель та докорінно змінюється управління виробничими процесами.

Основні вектори, де є розриви та відставання:

 1. Цифрові дані пристроїв та машин – принцип GET DIGITAL , Інтернет Речей (IoT) обумовлює наявність у пристроїв та машин можливості обмінюватися даними та формувати алгоритми дій без участі людини, до завершення протоколу дій, або отримання кінцевого продукту, або виконання певної
  функції. Це фундаментальний принцип технологій 4.0. В вітчизняному секторі спостерігається відставання та перекос на впровадженні традиційних автоматизованих систем.
 2. Аналітика. Це ключовий фактор для функціонування стандартів 4.0, де потрібен великий масив аналітики та даних. В реаліях України спостерігається відставання у впровадженні нових аналітичних стандартів 3.0. І це є суттєвою перешкодою у переході до наступних стандартів.
 3. Методи розробки. Це теж сфера відставання (якщо не враховувати український ІТ-сектор). 3Д-моделювання, прототипування, візуалізація – критично не розвинені та не втілені в промисловості. Solidworks та 3Dmodeling без єдиної бази КВПА, АСКТП (контрольно-вимірювальні пристрої та автоматика, автоматичні системи керування технологічними процесами) та пристроїв і машин, не зможуть дати повноцінну картину об’єкту моделювання з віртуальним тестуванням або віртуальним випробуванням. Наприклад, можна віртуально розробити завод та тестувати його, за умов імплементованих стандартів. Програмні комплекси такого типу вже існують, але вартість їх дуже
  висока.
 4. Відстеження процесів в реальному часі. Це є одною з відзнак Інтернету Речей, де є постійний обмін даними між всіма оточуючими людину об’єктами (неважливо, чи це пристрій, чи просто вазон з квітами, який відстежує вологість, температуру, мінералізацію землі). Критично важливо в стандартах 4.0 відстежувати картину виробництва та вносити поправки в реальному часі, використовуючи автоматику та ШІ. Сучасні MES/MOM-системи (Manufacturing Execution Systems/Manufacturing Operations Management) – це поєднання АСКТП та ШІ. Саме такі системи є умовою переходу від автоматики до систем управління зі ШІ, де реалізована докорінно інша динаміка процесів  та можливості управління виробництвом. В Україні такі системи майже не зустрічаються (ми не маємо повноцінних прикладів), і якщо з використанням автоматики не все погано, то відставання у впровадженні MES/MOM систем – 20 років і більше.
 5. Зв’язок зі споживачем. Зазначимо (маркетингові) вади систем збору інформації від споживачів (B2C та B2B), затримка реакції промисловості на запити та тенденції ринків. Завдання стандартів 4.0 – максимально повне і швидке втілення інформації від споживача у виробничі процеси або сервіс. І якщо з технологіями все виглядає перспективно (CRM, Marketing Automation), то з бізнес-культурою є певні проблеми. Це і стратегії розвитку та інвестицій, утилітарні категорії мислення, ігнорування проблем персоналу, довкілля, небажання вибудовувати базу для модернізації, банальне нерозуміння
  конкурентних переваг автоматизації та цифровізації виробництва.

У підсумку можна зазначити сучасний рівень промисловості України на рівні стандартів 2.0-3.0, але ментально на рівні 1.0-2.0. Присутні неприпустимі в сучасному світі жорстка конкуренція (часом без правил), відсутність довгострокового планування та стратегії, ігнорування інтересів суспільства, нехтування безпекою довкілля, недооцінення інтелектуальної праці, відсутність дієвих лідерів галузей та дієвих спілок новаторів, політична заангажованість великого бізнесу.

Розкриття потенціалів країни можливе тільки через подолання цих препон, та використання досвіду трансформації, наприклад, вітчизняного ІТ-сектору, або інших країн та компаній. Джерело інформації

Прогрес неможливо спинити, процес змін завжди нерівномірний і невсеохоплюючий. Якщо ви змінюєтесь на краще – змінюється вся країна!

Але, навіть при неможливості зробити технологічні покращення виробництва, завжди є можливість навчатися новому та змінювати, насамперед, ідейну та етичну базу виробництва.

Неможливо вважати сучасним підприємство, яке володіє новітніми технологіями, використовує робототехніку, і в той же час забруднює навколишнє середовище викидами, або несправедливо оплачує працю, використовуючи популярний та ганебний принцип «конкурентної зарплати в регіоні».

В здобутках промислових революцій саме відхід від шкідливого та руйнівного для суспільства та природи, є головним маркером розвитку та руху вперед. Технології самі по собі це лише факт успіху вчених та інженерів. Важливішим є збереження та покращення умов життя людини, повернення втрачених ресурсів, баланс між виробництвом і споживанням.

При наявності матеріальних ресурсів та можливості змін, слід завжди заглядати трохи наперед, уникати утилітарного підходу, та ставити фактор покращення життя оточуючого суспільства на перше місце. Тільки тоді можна буде вважати всі сучасні стандарти дотриманими, а технологічний прогрес доцільним.

Власниця ТОВ “Укрфаворіт” Олена Ісаєва на GIFA-2023, Дюссельдорф

Шановні колеги, будемо раді почути від вас приклади та ваші здобутки щодо використання сучасних промислових стандартів на своїх підприємствах. Зі свого боку, ми завжди популяризуємо всі корисні новації та намагаємось на ділі втілити ідеї покращення праці ливарників. Відвідуємо виставки та заходи, пов’язані з новітніми технологіями та дослідженням Індустрії 5.0. Адже це є важливою конкурентною перевагою при виході на європейські ринки.

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, звертайтесь. Будемо раді співпраці!

+380503687243 – Сергій
+380504780244 – Володимир

E-mail: info@ukrfavorit.com.ua

Матеріали для статті надав

Начальник відділу продажів ТОВ «Укрфаворіт»

Шумейко Володимир

 

54321
(1 vote. Average 5 of 5)